Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2014

0490 ed30
Reposted fromwestwood westwood via100suns 100suns
milka88
1913 7418
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaSHQ SHQ
milka88
8365 a919
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSHQ SHQ
8109 9887
Reposted frombaboooshka baboooshka viaSHQ SHQ
Who hurt you so much that you started to hate yourself?
— Midnight thoughts (what made you so sad)
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta via100suns 100suns
7262 0ae9 500
Reposted fromtwice twice viaBabson Babson
5981 6b83 500
Reposted fromstrzepy strzepy viaBabson Babson
milka88
4724 e814
Reposted frombluephoenix bluephoenix vianotforgetme notforgetme
milka88
nic tak nie podnosi samooceny jak fakt że komuś się jeszcze podobasz
— niewinne spojrzenia
milka88
8984 703d
Reposted fromAng3ll Ang3ll vianotforgetme notforgetme
milka88
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek vianotforgetme notforgetme
6592 45cb 500
Reposted fromtwice twice vianotforgetme notforgetme
milka88
6826 0627
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaBabson Babson

September 14 2014

milka88
każda od razu wie czy chce przelecieć, poślubić czy zabić faceta.
— californication
Reposted fromthejelly thejelly viamorsik morsik
milka88
4374 019a
Reposted fromfoods foods viaawesomella awesomella
milka88
9587 051b
Reposted fromswojszlak swojszlak viaawesomella awesomella

July 16 2014

milka88
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
Reposted fromunforgetable unforgetable vianotforgetme notforgetme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl